Dzielimy się dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa pracy

spotanie BHP

O tym jak tworzyć bezpieczne miejsce pracy rozmawialiśmy razem z warmińsko-mazurskimi przedsiębiorcami, którzy spotkali się w naszym centrum dystrybucyjnym. W warsztatach udział wzięło kilkunastu przedstawicieli firm z regionu, którzy już planują kolejne spotkania. Jako pracodawca prowadzący od 5 lat centrum dystrybucyjne pod Olsztynkiem, w ostatnim czasie zostaliśmy wyróżnieni w konkursie Okręgowego Inspektoratu pracy Pracy w Olsztynie: