Oferty pracy

Magazynier

Osoba zatrudniona na tym stanowisku kompletuje, pakuje lub wysyła zamówienia, przyjmuje i rozlokowuje towar w magazynie, obsługuje zwrot zamówień oraz narzędzia elektroniczne (skaner i komputer).

Magazynier – Operator wózka widłowego z UDT

Obsługują wózka systemowego oraz jego kontrola, zajmują się transportem palet, rozładunkiem i załadunkiem towaru, dbają o bezpieczny przebieg procesu, zgłaszają kwestię związane z transportem palet, pracą wózka, BHP. Posiadają uprawnienia UDT Wj1 lub WJ2.

 

Kierownik Obszaru/ Area Manager

Zarządza dużymi zespołami pracowników w dwustopniowej strukturze organizacyjnej (do 150 osób), zarządza podległym obszarem, kontroluje i weryfikuje systemy logistyczne na podległym obszarze, współpracuje przy optymalizacji procesów w podległym obszarze i obszarach przyległych.

Specjalista ds. BHP

Prowadzi szkolenia z zakresu BHP dla pracowników oraz prowadzi postępowania powypadkowe, stale podnosi świadomość bezpieczeństwa pracy wśród pracowników centrum oraz pracowników firm podwykonawczych. Wypełniania obowiązki służby BHP zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 1997 nr 109 poz.704) z późniejszymi zmianami.

Lider Zespołu/Team Leader

Organizuje, koordynuje i monitoruje pracę podległego zespołu, proponuje rozwiązania dla poprawy procesów magazynowych, zapewniena prawidłowości stosowania procedur magazynowych, w tym BHP, współpracuje z innymi działami i liderami.