Oferty pracy

Lider Zespołu/Team Leader

Organizuje, koordynuje i monitoruje pracę podległego zespołu, proponuje rozwiązania dla poprawy procesów magazynowych, zapewnia prawidłowości stosowania procedur magazynowych, w tym BHP oraz współpracuje z innymi działami i liderami.

Magazynier

Komplementuje, pakuje lub wysyła zamówienia, przyjmuje i rozlokowuje towar w magazynie, obsługuje zwroty zamówień, obsługuje narzędzia elektronicznych (skaner i komputer), utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy.

Kierownik Obszaru/ Area Manager

Zarządza dużymi zespołami pracowników w dwustopniowej strukturze organizacyjnej (do 150 osób), zarządza podległym obszarem, kontroluje i weryfikuje systemy logistyczne na podległym obszarze, współpracuje przy optymalizacji procesów w podległym obszarze i obszarach przyległy. Identyfikuje się z naszymi wartościami: Uczciwość, Współpraca, Otwarta komunikacja, Szacunek.

Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju

Analizuje potrzeby rozwojowe, organizuje i/lub samodzielne prowadzeni szkolenia, przygotowuje i wdraża narzędzia HR umożliwiające wzrost kompetencji pracowników, bada metody zwiększania efektywności przeprowadzonych szkoleń, tworzy i realizuje plany szkoleń dla pracowników, zarządza katalogiem kompetencji, bierze udział w tworzeniu karty opisu stanowisk oraz w tworzeniu strategii szkoleniowej, wspiera działania związane z zarządzaniem wiedzą i kompetencjami w firmie.