Oferty pracy

Specjalista ds. Kadr i Płac

Zajmuje się obsługą kadrowa pracowników Centrum Dystrybucyjnego w zakresie realizacji procesów kadrowych, przygotowuje listy płac z tytułu umów o pracę, sporządza deklarację PIT/ZUS/GUS/PFRON. Prowadzi dokumentacje płacowe i zasiłkowe oraz przygotowuje raporty z zakresu płac, prowadzi akta osobowe, weryfikacja istniejących oraz kompletowanie nowych, sporządza i rozwiązuje umowy o pracę oraz ich aktualizowanie.

Specjalista ds. Koordynacji Projektów HR

Dostarcza raporty i analizy zgodnie z potrzebami biznesu i korporacji oraz zespołu HR. Osoba odpowiedzialna za proces komunikacji wewnętrznej, projektuje procesu przygotowania, wykonania i analizy ankiet pracowniczych, koordynuje działania związane z obowiązującymi wewnętrznymi standardami socjalnymi, jest odpowiedzialna/y za poprawność wewnętrznych procedur z zakresu HR.