Oferty pracy

Specjalista ds. BHP

Prowadzi szkolenia z zakresu BHP dla pracowników oraz prowadzi postępowania powypadkowe, stale podnosi świadomość bezpieczeństwa pracy wśród pracowników centrum oraz pracowników firm podwykonawczych. Wypełniania obowiązki służby BHP zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 1997 nr 109 poz.704) z późniejszymi zmianami.

Magazynier

Komplementuje, pakuje lub wysyła zamówienia, przyjmuje i rozkłada towar w magazynie, obsługuje zwroty zamówień, obsługuje narzędzia elektronicznych (skaner i komputer), utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy.