Oferty pracy

Magazynier

Kompletuje, pakuje oraz wysyła zamówienia. Przyjmuje i rozlokowywuje towary w w magazynie lub obsługuje zwroty zamówień. Od kandydatów nie są wymagane specjalne umiejętności, wszystkiego nauczą się w firmie.

Manager Kreatywny

Wykonuje zdjęcia oraz je retuszuje na potrzeby kampanii wizerunkowych, promocyjnych, rekrutacyjnych. Nadzoruje landing page oraz prowadzi komunikację wewnątrz jak i zewnątrz firmy (np. intranet, Social Media, newsletter firmowy), tworzy i nadzoruje wydatkowanie budżetu Employer Brandingowego. Uczestniczy w budowaniu i realizacji strategii Employer Brandingowej oraz współpracuje z zewnętrznymi firmami marketingowymi.

Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju

Kompleksowo prowadzeni procesy rekrutacyjny, redaguje i publikuje ogłoszenia o pracę, reprezentuje firmę podczas zewnętrznych wydarzeń w obszarze związanym z istotą wykonywanej pracy, aktywnie poszukuje alternatywnych sposobów dotarcia do kandydatów, współtworzy oraz koordynuje działania związane z rozwojem pracowników, wspiera proces wdrożenia nowych pracowników.

Specjalista ds. Kadr i Płac

Prowadzi pełną dokumentację kadrowo-płacową, sporządza raporty związane z kosztami wynagrodzeń, rozlicza oraz ewidencjonuje czas pracy, urlopów, zwolnień lekarskich, naliczanie wynagrodzeń, przygotowuje raporty oraz zestawienia w zakresie kadr i płac dla potrzeb ZUS, PIT, GUS, rozliczeń podatkowych Spółki i indywidualnych pracowników oraz zaświadczeń dla pracowników, obsługuje program kadrowo-płacowy.

Mentor

Odpowiada za proces wdrażania nowych pracowników. Przeprowadza szkolenie z zakresu realizacji konkretnych zadań i procesów. Zapewnia pracownikom wsparcie przez cały okres wdrażania.

Mistrz ds. rozwiązywania problemów

Identyfikuje i koordynuje rozwiązywania problemów operacyjnych w celu usprawnienia procesów logistycznych. Posługuje się językiem angielskim w stopniu co najmniej A2.

Specjalista ds. jakości

Przeprowadza audyty procesowe weryfikujące poprawność i jakość procesów logistycznych. Realizuje inwentaryzację ciągłą i sprawdza jakość stanów magazynowych.

Lider zespołu

Organizuje, koordynuje i monitoruje pracę podległego zespołu (do 20 osób). Zapewnia określony poziom wydajności operacyjnej, prawidłowe stosowanie procedur magazynowych oraz zasad BHP.

Kierownik obszaru

Odpowiada za wyniki operacyjne na podległym obszarze w magazynie, zarządza dużymi zespołami pracowników w dwustopniowej strukturze organizacyjnej (do 150 osób). Raportuje bezpośrednio do Operation Managera.

APLIKACJA SPONTANICZNA

Napisz do nas jeżeli jesteś zainteresowany pracą, ale nie znalazłeś stanowiska dla siebie.